Den personlige samtale gør en forskel

KontaktPjecer og vejledning

Vi træffer valg flere gange om dagen – ubevidste eller bevidste og andre efter længere tids overvejelser.

Der er gode og meningsfulde valg og så er der de vanskelige og svære valg. Valg som måske betyder noget særligt og som ikke kan gøres om.

På de tidspunkter i livet hvor vi skal træffe de særlige og svære valg er vi ofte sårbare og forsigtige. Valgene vi træffer kan være på andres vegne, men også samtidig eller i særlig grad have betydning for én selv. Det gør ikke valgene nemmere.

Dine tanker og ønsker skaber den sidste afsked og derfor er den personlige samtale med os særlig vigtig. Det er afgørende for os at du er tryg, bliver lyttet til og vejledt.

Vi, ved Søren Erik Andersen & Søn Begravelsesforretning, prioritere samtalen som sikrer en tryg oplevelse – afskeden er noget særligt og kan ikke gøres om.

Samtalen sætter rammen for højtideligheden og den sidste afsked

Nogle gange har afdøde selv givet udtryk for klare ønsker til deres egen begravelse eller bisættelse og har måske haft mulighed for at udfylde “Min sidste vilje” og dermed bidrage med detaljer, der ønskes opfyldt. Er det ikke tilfældet, så er det op til de pårørende at planlægge afskeden og højtideligheden ud fra, hvad de måtte tro eller vide var afdødes ønsker og hvad der var vigtigt for den afdøde.

Var der en speciel farve, yndlings blomst, et stykke musik der skal spilles eller ønske om donation til et specielt formål? En række vigtige spørgsmål skal besvares midt i sorgen.

Vi sørger naturligvis for at stille de rigtige spørgsmål og sikrer vi kommer omkring det vigtige.

Før samtalen
Før samtalen med os kan det være fint at vende tingene med andre familiemedlemmer eller nærtstående. Jo mere I er enige om, jo mindre tvivl og jo lettere vil det være under samtale med os, at arrangere præcis den afsked og højtidelighed som ønskes.

Under samtalen
Vi vil guide dig gennem nedenstående så du kan føle dig sikker og tryg ved, at vi kommer omkring det hele og at det bliver som vi har aftalt.

– hvor og hvornår ønsker du at højtideligheden skal finde sted?

– havde den afdøde klare ønsker til sin begravelse eller bisættelse?

– er der ønske om jordbegravelse eller kremation?

– er der et familiegravsted eller skal der udtages nyt gravsted?

– skal andre vide noget om højtideligheden så de kan deltage eller skal det være de nærmeste?

– skal der være mindesamvær efter højtideligheden?

Sted for højtideligheden
Stedet for højtideligheden er mange gange også stedet for det sidste farvel. Derfor er det vigtigt at højtideligheden holdes et sted der føles rigtigt. Vi har gennem flere generationer opbygget et stort lokalkendskab og har derved god viden om de mange smukke kirker og kapeller i vores lokalområde. Gør dig gerne nogle tanker om det og vi vil gøre vores bedste for at imødekomme det.

Kirkelig eller borgerlig højtidelighed
Et medlemskab af folkekirken giver ret til at der medvirker en præst ved højtideligheden (det kaldes en kirkelig handling) og at det kan afholdes i folkekirken. En kirkelig handling kan foregå både i kirken og i et kapel.

Af forskellige grunde vælger nogle en såkaldt borgerlig begravelse. Grunde kan være at man ikke føler sig hjemme i folkekirken, har en anden religiøs overbevisning og andre ønsker måske at være i stand til selv at bestemme hvordan en afsked skal være.

Vi har mange års erfaring med både kristne, muslimske, andre religiøse og borgerlige handlinger og hjælper dig gerne med at skabe en smuk ceremoni efter de ønsker du har.

Bisættelse eller begravelse?
Forskellen på en bisættelse og begravelse er i korte træk, hvorvidt afdøde skal jordfæstes i kiste efter højtideligheden eller om kisten skal transporteres til krematoriet, hvor afdøde bliver kremeret og urnen med asken, efterfølgende bliver nedsat i et gravsted. En urnenedsættelse vil som oftest kunne finde sted 8-10 dage efter højtideligheden.

Kister og urner
I dag findes kister og urner i mange forskellige materialer, udformninger, designs og prisniveauer.

Hvidmalet kister med fyrretræ og åretegning, spånplade eller egetræ. Der findes også mange muligheder for at vælge en mere personlig kiste eller urne. Det er værd at tænke over, at kisten er det centrale ved en højtidelighed og noget som vil stå klart i mindet. Det kan derfor være af betydning og smukt at vælge noget man synes godt om eller man føler passer til afdøde.

Se blandt andet mulighederne.

Kistedekoration og blomster
I det øjeblik det drejer sig om døden, bliver blomster en smuk påmindelse om livet. Derfor er det måske ikke overraskende, at begravelser har forskellige blomsterdekorationer. Hvad er vigtigt i dekorationen? Havde afdøde en yndlings blomst eller farve som skal indgå?

Vi hjælper med at bestille kistedekoration, kranse og bårebuketter. Du vælger selv hvilken blomsterhandler der skal benyttes og vi kan supplere med blomsterbutikkerne i vores område som vi har et godt og mangeårigt samarbejde med.

Dødsannonce
En dødsannonce er ikke et krav. Mange synes dog at det er en god måde at meddele dødsfaldet på og samtidig fortælle om hvor og hvornår der er højtidelighed og derved give mulighed for at andre kan deltage. Dødsannonce kan udformes på mange forskellige måder og se ud helt som afdøde eller de pårørende ønsker. Vi hjælper gerne med at sætte annoncen op og kommer gerne med forslag til digte, vers og symboler.

Du kan også selv sætte annoncen op via dette link her

Gravsted
Skal der benyttes et eksisterende familiegravsted eller skal der udtages et nyt gravsted på kirkegården? Alle skal begraves enten i kiste eller urne på en kirkegård, som har forskellige gravstedsformer og muligheder. I fællesskab med den lokale graveren udtages det ønskede gravsted.

Alternative gravsteder
Der er også gode og nye alternativer til valg af kirkegård, dog gælder så, at afdøde skal kremeres. Man kan blandt andet få asken spredt på havet (se mere under askespredning).

Nedsættelse af urne kan også ske på privat grund og de seneste år er der kommet mulighed for at få nedsat urnen på en skovbegravelsesplads. Kontakt os gerne for at høre nærmere om mulighederne.

Askespredning
Afdøde kan have haft et ønske om at få sin aske spredt over havet. Dette er også en mulighed som kræver at afdøde selv skriftligt har tilkendegivet sit ønske. Krav om afdødes skriftlighed kan dog fraviges, hvis der ikke er tvivl om at det var afdødes udtrykte ønske, og de pårørende skriver under på en erklæring omkring det.

Mindesamvær
Mindesamvær efter handlingen kan føles som en god og rolig afslutning. Man kan drikke en kop kaffe og få muligheden for at tale om og mindes den du lige har taget afsked med, i mere rolige og afslappede omgivelser. Var der et sted som afdøde holdte af at komme – en speciel restaurant eller kro som kan tilbyde muligheden for mindesamvær? Hvordan mindesamværet skal være er helt op til dig og dine ønsker.

Vi har et godt kendskab til anbefalelsesværdige steder for mindesamvær i vores lokalområde og hjælper gerne med at koordinere dette.

Lukning af sociale medier
Når en person dør bliver det aktuelt at lukke ned for afdødes profiler på for eksempel Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn.

I dag er internettet et vigtigt mødested og det betyder at mange der går bort også efterlader profiler og data på forskellige sociale medier. Nogle pårørende ønsker at siderne skal forblive som en form for digital mindested mens andre ønsker, at det fjernes.

Hvad koster en begravelse/bisættelse
En begravelse eller bisættelsen har naturligvis omkostninger. Hvad prisen i sidste ende bliver afhænger i stor udstrækning af de ønsker og tjenester du vælger. Vi sørger for at præsentere mulighederne og de dermed forbundne omkostninger, så du får et indblik i mulighederne og kan vælge ud fra det.

Mange mennesker synes det er ubehageligt at spørge om pris i forbindelse med begravelse/bisættelse, fordi de tænker, at nogle så tror at de kun er interesseret i penge og ikke ønsker at give den afdøde den bedst mulige afsked. Men betænksomhed og kærlighed til afdøde har intet at gøre med penge og vi er opmærksomme på, at økonomi kan være et vigtigt punkt, derfor er vi lydhøre og informerer om de forskellige valgmuligheder der måtte være.

Nogle omkostninger kan påvirkes af hvilke valg du gør, det kan f.eks. være gravsted, kiste og gravsten. Du kan også påvirke omkostningerne ved valg af blomster. Nogle omkostninger er dog faste.

Hvis du ikke ønsker at varetage begravelsen/bisættelsen og de dermed forbundne udgifter, vil forpligtigelsen falde tilbage på socialforvaltningen i den kommune hvor afdøde boede. Kontakt os gerne for nærmere information, såfremt dette kunne gøre sig gældende.

Begravelseshjælp
Ved dødsfald kan der søges om begravelseshjælp fra det offentlige. Vi vejleder gerne omkring mulighederne for begravelseshjælp både fra det offentlige, Sygeforsikringen Danmark og begravelseskasser

Søren Erik Andersen & Søn

Kolding

Bedemandsforretning
Dyrehavegårdsvej 1
6000 Kolding
Tlf. 75 52 65 77

Egtved

Begravelsesforretning
Søndergade 25
6040 Egtved
Tlf. 75 55 10 45

Tagkær

Begravelsesforretning
Kongensgade 9D
6070 Christiansfeld
Tlf. 74 56 27 37

Sdr. Bjert

Begravelsesforretning
Vesterløkke 41
6091 Bjert
Tlf. 75 57 23 38

ISO certificeret bedemand i Kolding