Hvad hjælper vi med

PriserDen gode og vigtige samtale

I forbindelse med et dødsfald melder der sig mange vigtige spørgsmål. Der skal tages stilling til mange personlige, praktiske og juridiske opgaver før en bisættelse eller begravelse kan finde sted.

Vi yder saglig, professionel, relevant rådgivning og vejledning og er behjælpelig med at forestå alle praktiske opgaver ved planlægning og gennemførelse af højtidelighed (kirkelig eller borgerlig). Vi har et stort lokal kendskab som gør, at vi kan give dig en fyldestgørende og korrekt vejledning.

Afhængigt af hvad du ønsker vores hjælp til, kan vores opgaver blandt andet være:

– henvendelse til alle offentlige myndigheder herunder udfyldelse af anmeldelse til begravelsesmyndighed
– håndtering og aflevering af papirer til myndighederne
– ansøgning om begravelseshjælp
– klargøring af kiste og evt. urne
– ilægning og iklædning af afdøde
– udsyngning
– rustvognskørsel
– afhentning af dødsattest
– kontakt til præst, kirkegård og/eller krematorium, fagforening, sygeforsikring og gruppelivsforsikring
– kontakt til stenhugger
– hjælp til udformning af dødsannonce og indrykning i aviser
– kontakt til blomsterhandler, bestilling af kistedekoration, kranse, båredekorationer og pynt til kirke eller kapel
– transport af urne til kirkegården
– fyldestgørende orientering om alle omkostninger, der vil være forbundet med højtideligheden

Mange af ydelserne er afhængige af den valgte leverandørs pris og aftales ved samtalen med dig.

Ved samtalen får du altid overskueligt prisoverslag, som angiver de enkelte omkostninger og den samlede pris. Vi ønsker, at alle som henvender sig til os, får en god indsigt og kan stole på, at det som gennemføres er i henhold til det der er blevet aftalt.