Søren Erik Andersen & Søn

Det hjælper vi med

Det er altid forbundet med sorg og store følelser at miste et menneske, man har kært. Det kan derfor være svært at finde ressourcer til at klare de mange praktiske gøremål og forskelligt papirarbejde, der dukker op i forbindelse med et dødsfald.

Når I står midt i sorgen, og alt er uoverskueligt, hjælper Kolding Bedemandsforretning, Søren Erik Andersen & Søn jer med alt det praktiske. 

Personlig samtale hos dig eller på vores kontor

Koordinering med præst, kirkekontor og graver

Dokumenthåndtering og ansøgning om begravelseshjælp

Bestilling af blomster, kranse, dødsannonce mv.

Vi hjælper dig i en svær tid

I forbindelse med et dødsfald melder der sig mange vigtige spørgsmål. Der skal tages stilling til mange personlige, praktiske og juridiske opgaver før en bisættelse eller begravelse kan finde sted.

Hos Søren Erik Andersen & Søn tilbyder vi altid en personlig samtale, hvor du får svar på alle de spørgsmål, der helt naturligt melder sig. 

Vi yder saglig, professionel, relevant rådgivning og vejledning og er behjælpelig med at forestå alle praktiske opgaver ved planlægning og gennemførelse af højtidelighed (kirkelig eller borgerlig). Vi har et stort lokal kendskab som gør, at vi kan give dig en fyldestgørende og korrekt vejledning.

Det hjælper en bedemand med

Afhængigt af hvad du ønsker vores hjælp til, kan vores opgaver blandt andet være:

 • henvendelse til alle offentlige myndigheder herunder udfyldelse af anmeldelse til begravelsesmyndighed
 • håndtering og aflevering af papirer til myndighederne
 • ansøgning om begravelseshjælp
 • klargøring af kiste og evt. urnilægning og iklædning af afdøde
 • udsyngning
 • rustvognskørsel
 • afhentning af dødsattest
 • kontakt til præst, kirkegård og/eller krematorium, fagforening, sygeforsikring og gruppelivsforsikring
 • hjælp til planlægning og gennemførsel af borgerlig handling
 • kontakt til stenhugger
 • hjælp til udformning af dødsannonce og indrykning i aviser
 • kontakt til blomsterhandler, bestilling af kistedekoration, kranse, båredekorationer og pynt til kirke eller kapel
 • transport af urne til kirkegårdenfyldestgørende orientering om alle omkostninger, der vil være forbundet med højtideligheden

Mange af ydelserne er afhængige af den valgte leverandørs pris og aftales ved samtalen med dig.

Ved samtalen får du altid overskueligt prisoverslag, som angiver de enkelte omkostninger og den samlede pris. Vi ønsker, at alle som henvender sig til os, får en god indsigt og kan stole på, at det som gennemføres er i henhold til det der er blevet aftalt.

Begravelse

Ved en begravelse nedsænkes kisten på gravstedet efter højtidelighed i kirke eller kapel.

Bisættelse

Ved en bisættelse kører rustvognen kisten til krematoriet efter højtidelighed i kirke eller kapel. Urnen bringes efter kremering til kirkegården.

Askespredning

Et alternativ til urnenedsættelse er askespredning. Proceduren minder om en bisættelse, men i stedet for urnenedsættelse på en gravplads spredes asken på havet.

Uden ceremoni

Hvis der ikke ønskes ceremoni, føres kisten til krematoriet. Urnen bringes efter kremering til kirkegården. Ved begravelse uden ceremoni vil kisten blive ført til kapel hvorefter kisten vil blive jordfæstet i gravstedet når det er klargjort.

Begravelse eller bisættelse

Nogle gange har afdøde selv givet udtryk for sine klare ønsker til egen begravelse eller bisættelse. Er det ikke tilfældet, så skal I som nærmeste pårørende tage stilling til, om afdøde skal begraves eller bisættelse og planlægge afskeden og højtideligheden ud fra, hvad I måtte tro eller vide, var afdødes ønsker og hvad der var vigtigt for den afdøde.

Hos Søren Erik Andersen & Søn Begravelsesforretning prioriterer vi den personlige samtale. Det er afgørende for os, at du er tryg, bliver lyttet til og vejledt. Afskeden er noget særligt og kan ikke gøres om. Den personlige samtale kan foregå hjemme os dig eller på vores kontor.

Vi hjælper dig med alle dokumenter

Når du står som nærmeste pårørende til en afdød er der mange papirer og dokumenter, der skal udfyldes. Vi hjælper dig med henvendelse til alle offentlige myndigheder herunder udfyldelse af anmeldelse til begravelsesmyndighed, ligesom vi står for håndtering og aflevering af papirer til myndighederne, samt ansøgning om begravelseshjælp.

Personlig samtale hos bedemand
Valg af urne hos bedemand i Kolding

Bisættelse eller begravelse – borgerlig eller kirkelig handling

Vi yder saglig, professionel, relevant rådgivning og vejledning og er behjælpelig med at forestå alle praktiske opgaver ved planlægning og gennemførelse af højtidelighed (kirkelig eller borgerlig). Vi har et stort lokal kendskab som gør, at vi kan give dig en fyldestgørende og korrekt vejledning.

Hvad koster en begravelse / bisættelse?

Der er ikke mange dødsfald som er ens og langt de fleste pårørende har også forskellige behov og ønsker til den forestående bisættelse eller begravelse. Derfor er svaret på, hvad de samlede omkostninger vil være, heller ikke helt enkelt og entydigt. Se priser og priseksempler her.

Certificeret bedemand

Kvalitetscertificeret bedemand i Kolding 

Når du vælger, at Søren Erik Andersen & Søn, Kolding Bedemandsforretning skal hjælpe dig, får du hjælp fra ISO9001 certificerede bedemænd. Det er din garanti for tryghed og kvalitet igennem hele forløbet.

Hos os har det gennem generationer altid været kvaliteten af vores arbejde, der har været en af vores fornemmeste kompetencer og det er blandt andet din garanti for en korrekt udførelse af vores arbejde – hver gang.

Forbrugerrådet TÆNK anbefaler at man benytter ISO9001 certificerede bedemænd.

“Til min fars begravelse fik vi anbefalet Bedemandsforretningen Søren Erik Andersen & Søn og kan på det varmeste sende anbefalingen videre. Camilla Laursen hjalp os på en helt usædvanligt nærværende, omsorgsfuld og professionel måde igennem en svær proces.”

Johannes Højgård

Søren Erik Andersen & Søn

Kolding

Bedemandsforretning
Dyrehavegårdsvej 1
6000 Kolding
Tlf. 75 52 65 77

Egtved

Begravelsesforretning
Søndergade 25
6040 Egtved
Tlf. 75 55 10 45

Tagkær

Begravelsesforretning
Kongensgade 9D
6070 Christiansfeld
Tlf. 74 56 27 37

Sdr. Bjert

Begravelsesforretning
Vesterløkke 41
6091 Bjert
Tlf. 75 57 23 38

ISO certificeret bedemand i Kolding