Kvalitet gennem alle årene

Vores historieKontakt os

Hos os har det gennem generationer altid været kvaliteten af vores arbejde, der har været en af vores fornemmeste kompetencer og det er blandt andet din garanti for en korrekt udførelse af vores arbejde – hver gang.

Da vores brancheorganisation Danske Bedemænd sammen med forbrugerstyrelsen etablerede en certificeringsordning omkring kvalitet, var det et længe ønsket behov som blev opfyldt. Vi har i mange år haft fokus på alle de kvalitetsmæssige aspekter af vores forretning og arbejde og endelig kom en mulighed for at få det tjekket, dokumenteret og efterfølgende få papir på det.

Det har vi nu og det er vi rigtig glade og stolte af. Ikke fordi det har betydet nogen forskel for vores daglige betjening og vejledning af pårørende, men vi tror, at mange med tiden vil kigge efter ISO9001-logoet og en kontrolleret garanti for kvaliteten.

Forbrugerrådet TÆNK anbefaler at man benytter ISO9001 certificerede bedemænd.
Læs mere her hos TÆNK

Hvad betyder certificeret bedemand?

I videoen nedenfor kan du høre, hvorfor det er vigtigt at vælge en certificeret bedemand. Vælger du en certificeret bedemand som f.eks. os, er du altid garanteret en faglig korrekt vejledning af en veluddannet bedemand, fuldstændig gennemsigtighed i forbindelse med pris og ydelse, og at bedemanden følger Danske Bedemænds etiske regler på alle områder.

Garanti for kvalitet

Hvordan sikres den høje standard?

Vores brancheorganisation Danske Bedemænd har udviklet et omfattende kursus- og videreuddannelsesprogram, som medlemmerne er forpligtet til at deltage i.

Kurserne omfatter blandt andet: psykologi, samtaleteknik, sorgbehandling, arvelov, sociallov, begravelseslov, ligsynslov, praktisk fagkundskab og orientering om fagrelevante nyheder.

Medlemmer af Danske Bedemænd forpligter sig til ved deres medlemskab at overholde foreningens etiske regler. De omfatter bl.a.:

  • En høj professionel bevidsthed baseret på loyal indsats over for de pårørende
  • Udvise respekt for den afdøde og dennes vilje, tradition og religion
  • De pårørende skal være absolut frit stillet i deres valg af bedemand
  • De pårørende skal have orientering om de forventede begravelsesomkostninger
  • Overholde en ukrænkelig respekt for den professionelle tavshedspligt omkring betroede oplysninger
  • Ærlighed og præcision i udøvelsen af bedemandsfaget
  • Omhyggelig overholdelse af al lovgivning og alle regler vedrørende erhvervet, både nationalt og internationalt
  • Markedsføring forudsættes at være objektiv, ærlig og passende
  • Aktiv indsats for at bringe den professionelle viden på et højere niveau
  • Loyalitet overfor kolleger både nationalt og internationalt

Ønskes en nærmere uddybning af ovenstående regler henvises til Danske Bedemænds hjemmeside bedemand.dk
Vedtægter og etiske regler

Overtrædelse af foreningens regler kan medføre eksklusion.

Bestil Danske Bedemænds informationsfolder her

Forbrugerklager der ønskes behandlet i Center for Klageløsning indsendes via www.naevneneshus.dk eller pr. post til:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus
Toldboden 2, 8800 Viborg
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon +45 72405600